Bescherming van de privacy

AVG

In mei 2018 is de nieuwe wet op de bescherming van de Privacy AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. Autistep doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Klik hier om de privacyverklaring Autistep 2018 te downloaden

Klik hier om het Toestemmingsformulier Autistep 2018 te downloaden

Klik hier om de procedure datalekken Autistep te downloaden

Klik hier om het statement omgang sociale media Autistep te downloaden