Over autistep

IMG_0590 (2)
Annemoon Brans

 

Ontstaan van autistep

Autistep is opgezet door Annemoon Brans.

Ervaring van Annemoon

 • Ik ben 30 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs als leraar scheikunde, natuurkunde, algemene natuurwetenschappen en natuur, leven en technologie
 • Naast het lesgeven ben ik op school mentor, begeleider van nieuwe collega’s en leerlingen met autisme
 • Ik heb drie kinderen (1988, 1990, 1993). Daarvan heeft er één autisme, één een verstandelijke beperking en één een normale ontwikkeling

Drijfveren van Annemoon

 • Het intrigeert mij hoe mensen leren
 • Ik vind het een uitdaging tools te verzinnen die een leereffect uitlokken
 • Ik vind mensen met autisme boeiende mensen. We kunnen veel van ze leren
 • Ik wil begrip en respect van mensen mét – en mensen zonder autisme voor elkaar vergroten.
 • Ik wil mensen met autisme tools aanreiken waarmee ze prettiger kunnen leven in een wereld waarin zij in de minderheid zijn
 • Ik wil de wereld autismevriendelijker maken
 • Ik wil mijn ervaring met eigen- en andermans kinderen met autisme combineren met mijn onderwijservaring
 • Ik vind het belangrijk dat ouders van jongeren met autisme elkaar ontmoeten. Het is inspirerend ervaringen uit te wisselen

Visie  van Annemoon

 • Ik werk vraag gestuurd. Ieder mens is uniek, dat vraagt ondersteuning op maat
 • Ik geloof in de kracht van de groep. De jongeren kunnen elkaar begrijpen en steunen als geen ander
 • Ik ga uit van de kwaliteiten van de jongeren, niet van de beperkingen
 • Ik beschouw onderwijs niet als het uitstorten van kennis, maar als het in gang zetten van een ontwikkeling

Kwaliteiten van Annemoon

 • Ik vertrouw de jongeren onvoorwaardelijk
 • Ik neem de jongeren serieus
 • Ik pak de oorzaak achter gedrag aan, dan verandert het gedrag
 • Ik ben creatief in het verzinnen van tools die de jongere toerusten voor (schoolse) taken
 • Ik kan een brug slaan tussen wat docenten nodig hebben en wat leerlingen met autisme nodig hebben
 • Auti communicatie is een tweede natuur voor mij
 • Zowel ik zelf als het bedrijf Autistep zijn gecertificeerd onder het keurmerk Autisme Specialisme. Voor het portfolio klik hier.
 • Ik ben geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

keurmerkzpokeautisme

SKJ logo