Afstemming

keurmerkzpokeautisme

Een goede afstemming met thuis en school is onmisbaar, dat versterkt het effect van de naschoolse begeleiding. Het is de bedoeling dat de jongere ook buiten de uurtjes naschoolse begeleiding de “kwaliteit van de week” oefent en de behaalde successen viert, liefst samen met zijn huisgenoten.

Actieve ouders

Wij verwachten van ouders/verzorgers een betrokken en actieve houding. In overleg plannen wij oudergesprekken over de voortgang van de begeleiding en de ontwikkeling van uw kind/pupil. Ook organiseert Autistep bijeenkomsten waar ouders/verzorgers elkaar ontmoeten om ervaringen uit te wisselen.

Contact met school

Daarnaast kan Autistep contact onderhouden met de mentor en/of bij gesprekken op school aanwezig zijn. Contact met de school vindt alleen plaats na toestemming van ouders/verzorgers én de jongere zelf. We leggen afspraken over afstemming met thuis en school schriftelijk vast.

Korte lijnen

Wij houden van korte lijnen en vlot contact over dagelijkse zaken.

Bel of mail gerust!