Werkwijze en doel

keurmerkzpokeautisme

Jouw kwaliteiten

We beginnen met het in kaart brengen van jouw kwaliteiten. Ook stellen we vast welke kwaliteiten jij (verder) wilt ontwikkelen. Samen vormen die kwaliteiten het startpunt voor de begeleiding

Dagelijks leven IMG_0637

We gaan uit van situaties die zich   in jouw dagelijks leven op school, thuis en elders voordoen. Als er problemen zijn gaan we samen na welke stappen je zelf kunt zetten. Is dat niet genoeg, dan bedenken we samen een oplossingsstrategie. We kijken ook hoe je deze strategie in een andere situatie kunt gebruiken. De strategieën slijten   in, ze worden een gewoonte van jou. Zo krijg je steeds meer zelfvertrouwen.

Doel

Het doel van de begeleiding is groei naar (een grotere mate van) zelfstandigheid.